PRODUKTER

Produkter

 

Wienecke Engineering tilbyder primært produkter inden for området Maskinteknik. Nogle eksempler på vores ydelser er oplistet her.


 • Konstruktion af digitale 3D modeller
 • Fremstilling af fotorealistiske billeder ud fra CAD modeller
 • Opmåling og indtegning af eksisterende emner


 Beregning af:

 • Cylinderkræfter (Hydraulik)
 • Boltsamlinger
 • Svejsninger
 • Pladedele
 • Akselsamlinger
 • Hastigheder/Bevægelses beregninger
 • Acceleration
 • Stabilitet
 • FEA/FEM

 

Hvorfor er beregninger en god idé?


For at spare tid i produktionen og værkstedet kan det være en god ide at have lavet nogle beregninger inden man går igang med at bygge eller bestille dele hjem. Nogle hurtige beregninger kan nemligt langt hen ad vejen give en god indikering af konstruktionens bæreevne og hvilken sikkerhedsfaktor man kan forvente at have. Beregningerne kan bl.a. bruges til følgende:


 • Dokumention iht. gældende krav og standarder.
 • Vejledning (Er konstruktionen lige så stærk som vi tror).
 • Produktionstid - Time to market (Find en holdbar løsning inden man begynder at bygge prototype  nr. 1,2,3... osv.)
 • Optimering (Gør konstruktionen stærkere, lettere eller billigere).